Trg Stjepana Miletića 11, Slavonski Brod, Croatia

Cijene

Spavaonica 1

od 130 kn

 • 9 osoba
 • 1 osoba u mix sobi  130 kn
 • 1 osoba pojedinačno 350 kn
 • 2 osobe 400 kn
 • 3 osobe 500 kn
 • 4 osobe 600 kn
 • 5 i više 130 kn/osoba
 • Doručak uključen u cijenu

Spavaonica 2

od 130 kn

 • 7 osoba
 • 1 osoba pojedinačno 350 kn
 • 2 osobe 400 kn
 • 3 osobe 500 kn
 • 4 osobe 600 kn
 • 5 i više 130 kn/osoba
 • Doručak uključen u cijenu

Spavaonica 3

od 130 kn

 • 8 osoba
 • 1 osoba pojedinačno 350 kn
 • 2 osobe 400 kn
 • 3 osobe 500 kn
 • 4 osobe 600 kn
 • 5 i više 130 kn/osoba
 • Doručak uključen u cijenu

Spavaonica 4

od 130 kn

 • 10 osoba
 • 1 osoba pojedinačno 350 kn
 • 2 osobe 400 kn
 • 3 osobe 500 kn
 • 4 osobe 600 kn
 • 5 i više 130 kn/osoba
 • Doručak uključen u cijenu

Spavaonica 5

od 350 kn

 • 4 osobe
 • 1 osoba pojedinačno 350 kn
 • 2 osobe 400 kn
 • 3 osobe 500 kn
 • 4 osobe 600 kn
 • Doručak uključen u cijenu